Osnovni podatki

Spletno stran www.igrezaglavce.si upravlja Založba Kalejdoskop Ljubljana.
Sedež zavoda: Milčinskega 11, 1000 Ljubljana
Matična številka: 6138071000
Davčna številka: 18238785
TRR račun Založbe Kalejdoskop je odprt pri NLB d.d.:
SI56 0288 9026 2104 924.
Skladno s 1. in 4. odstavkom 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je Založba Kalejdoskop oproščena obračunavanja DDV.

Spoštovanje zasebnosti osebnih podatkov

V Založbi Kalejdoskop spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene preko spletnega informacijskega sistema v sklopu strani www.igrezaglavce.si skrbno varovali skladno s področno zakonodajo in Splošno uredbo o varstvu podatkov. Brez vaše izrecne privolitve vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam oziroma jih uporabili v druge namene.

Osebni podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika za toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa jih trajno izbrišemo. Osebni podatki se zbirajo za namen nemotene izvedbe naročil, komunikacijo s kupcem ter statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletnih strani.

Vnašanje osebnih podatkov in podatkov za plačilo poteka preko varnega spletnega obrazca. V ta namen Založba Kalejdoskop uporablja stroge varnostne ukrepe ter ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbira. Navkljub vsem zaščitnim ukrepom pa je internet nepredvidljiv medij, zato Založba Kalejdoskop ne more povsem izključiti morebitne zlorabe podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu www.igrezaglavce.si določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na Igre za glavce, Založba Kalejdoskop ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Uporabnik je tudi sam odgovoren za varovanje osebnih podatkov, na način, da poskrbi za varnost ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Avtorske pravice in pogoji uporabe

Vsebina, objavljena na spletnih straneh www.igrezaglavce.si, je last Založbe Kalejdoskop. Uporablja se lahko le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. Brez pisnega dovoljenja jo je prepovedano prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Založba Kalejdoskop si pridržuje pravico do sprememb vsebine.

Založba Kalejdoskop se na vse načine trudi zagotoviti najbolj točne in najnovejše podatke na teh spletnih straneh, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zavod Kalejdoskop ne prevzema nobene odgovornosti za občasno nedelovanje spletne strani, kakor tudi ne za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s teh spletnih strani.

Založba Kalejdoskop si pridržuje pravico, da uporabnike napoti na druge strani svetovnega spleta in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino, kakor tudi ne za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s teh strani.

Splošni pogoji poslovanja in nakupovanje v spletni trgovini

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.igrezaglavce.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Kupec potrjuje, da je seznanjen in se strinja s prodajnimi pogoji. Naročilo kupca ima značaj pogodbe in zavezuje zavod in kupca.

Plačilni pogoji

Plačilo naročenih izdelkov poteka preko bančnega nakazila na TRR Založbe Kalejdoskop, razen, če je izrecno drugače dogovorjeno oz. je kupec izbral način plačila preko sistema Paypal. Kupec prejme podatke o višini in načinu plačila v avtomatsko generiranem elektronskem sporočilu, ki ga prejme ob oddanem spletnem naročilu izdelkov. Če kupec ne izvede bančnega nakazila za naročene izdelke v roku 15-ih delovnih dni na TRR zavoda, se šteje, da odstopa od naročila izdelkov. V tem primeru Založba Kalejdoskop ni zavezana ponuditi izdelkov pod enakimi pogoji, kot so veljali ob naročilu izdelkov.

Način dostave

Po prejemu nakazila na TRR Založbe Kalejdoskop pošlje naročene izdelke najpozneje v roku 3 delovnih dni s priporočeno pošiljko Pošte Slovenije. Dostava izdelkov iz spletne trgovine na območju Republike Slovenije je za kupca brezplačna. Naročene izdelke dostavimo na naslov, ki ste ga navedli kot naslov za dostavo. V primeru, da v času dostave pošiljke ne morete prevzeti, jo lahko kasneje, v roku 15 dni, prevzamete na najbližji Pošti Slovenije. Pošta Slovenije zagotavlja dostavo po vsej Sloveniji najkasneje v 3 delovnih dneh.

Naročeno blago je možno prevzeti tudi osebno na sedežu Založbe Kalejdoskop v Ljubljani ob predhodnem dogovoru.

Vračilo blaga in reklamacije

V skladu z določbo 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona (stroški neposrednega vračila blaga). V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma, oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe, vrne vsa prejeta plačila.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga.
Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Za uveljavljanje reklamacije, skrite oz. stvarne napake pri naročenem izdelku se uporabljajo pravila obligacijskega prava ter specialnih področnih predpisov (ZVPot). Upoštevali bomo vse reklamacije, ki jih bomo prejeli pisno ali po elektronski pošti v 15-ih dneh po prejemu naročenega blaga. Pridržujemo si pravico do presojanja upravičenosti reklamacije.

Reševanje sporov

Vse spore bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.